Color Name : LightSeaGreen

Color Name : LightSeaGreen, (Hex Code #20B2AA)

LightSeaGreen Color Name

Color Name:LightSeaGreen
Hex Code:#20B2AA
RGB Decimal:RGB(32, 178, 170)
CMYK Value:177°, 70%, 41%.
HSL Value:82%, 0%, 4.5%, 30.2%
Color:

LightSeaGreen #20B2AA Html Codes

Text with hexadecimal color #20B2AA

<span style="color:#20B2AA;">Text here</span>

LightSeaGreen #20B2AA border color

<span style="border:2px solid #20B2AA;">Text here</span>

LightSeaGreen #20B2AA background color

<p style="background-color:#20B2AA;">Content here</p>

LightSeaGreen #20B2AA CSS codes

.text {color:#20B2AA;}
.background {background-color:#20B2AA;}
.border {border:1px solid #20B2AA;}