Color Name : PaleGoldenRod

Color Name : PaleGoldenRod, (Hex Code #EEE8AA)

PaleGoldenRod Color Name

Color Name:PaleGoldenRod
Hex Code:#EEE8AA
RGB Decimal:RGB(238, 232, 170)
CMYK Value:55°, 67%, 80%.
HSL Value:0%, 2.5%, 28.6%, 6.7%
Color:

PaleGoldenRod #EEE8AA Html Codes

Text with hexadecimal color #EEE8AA

<span style="color:#EEE8AA;">Text here</span>

PaleGoldenRod #EEE8AA border color

<span style="border:2px solid #EEE8AA;">Text here</span>

PaleGoldenRod #EEE8AA background color

<p style="background-color:#EEE8AA;">Content here</p>

PaleGoldenRod #EEE8AA CSS codes

.text {color:#EEE8AA;}
.background {background-color:#EEE8AA;}
.border {border:1px solid #EEE8AA;}